English Grammar Reference Sheet PDF

Безплатен преглед на английската граматика PDF


Искате ли безплатен PDF документ за преглед на английската граматика, който можете да запазите, разпечатате и да разглеждате винаги, когато имате нужда да опресните паметта си за английския език? Просто изтеглете тази основна справка за английската граматика, като попълните имейл адреса си. Ще го получите незабавно в имейл кутията си.

Този безплатен PDF документ за преглед на английската граматика включва всички най-важни теми като английските времена: просто настояще, сегашно продължително, просто минало и бъдеще време. Ще откриете и най-често срещаните английски глаголи, модални глаголи, структура на изречението, местоимения, притежателни местоимения, свързващи думи, относителни изречения, предлози, членове, наречия, прилагателни, квантификатори и др.

Просто напишете първото си име и имейл, за да получите безплатния PDF файл.

* indicates required