English Grammar Reference Sheet PDF

Bezplatný prehľad anglickej gramatiky PDF

Chcete bezplatný prehľad anglickej gramatiky vo formáte PDF, ktorý si môžete uložiť, vytlačiť a pozrieť vždy, keď si potrebujete osviežiť pamäť o anglickom jazyku? Jednoducho si stiahnite tento základný prehľad anglickej gramatiky vyplnením svojej e-mailovej adresy. Okamžite ho dostanete do svojej e-mailovej schránky.

Tento bezplatný prehľad anglickej gramatiky vo formáte PDF obsahuje všetky najdôležitejšie témy, ako sú anglické časy: jednoduchý prítomný, prítomný priebehový, jednoduchý minulý a budúci čas. Nájdete tu aj najbežnejšie anglické slovesá, modálne slovesá, stavbu vety, zámená, privlastňovacie zámená, spájacie slová, relatívne vety, predložky, členy, príslovky, prídavné mená, kvantifikátory a ďalšie.

Stačí napísať svoje meno a e-mail, aby ste získali bezplatný súbor PDF.

* indicates required