English Grammar Reference Sheet PDF

Gratis Engels grammatica-overzicht PDF

Wilt u een gratis Engels grammatica overzicht PDF die u kunt opslaan, uitprinten en bekijken wanneer u uw geheugen over de Engelse taal wilt opfrissen? Download dan gewoon dit basis grammatica spiekbriefje Engels door uw e-mailadres in te vullen. U ontvangt het dan onmiddellijk in uw mailbox.

Deze gratis Engelse grammatica PDF bevat alle belangrijke onderwerpen zoals de Engelse tijden: simple present, present continuous, simple past en de will future tense. U vindt er ook de meest voorkomende Engelse werkwoorden, modale werkwoorden, zinsbouw, voornaamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, verbindingswoorden, relatieve bijzinnen, voorzetsels, lidwoorden, bijwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, kwantoren en nog veel meer.

Schrijf gewoon je voornaam en email om de gratis PDF te ontvangen.

* indicates required