English Grammar Reference Sheet PDF

Gratis engelsk grammatikkoversikt PDF

Vil du ha en gratis PDF-fil for engelsk grammatikkoversikt som du kan lagre, skrive ut og se på når du trenger å friske opp hukommelsen om det engelske språket? Bare last ned dette grunnleggende engelsk grammatikk-juksearket ved å fylle ut e-postadressen din. Du vil motta den i e-postboksen din umiddelbart.

Denne gratis engelske grammatikkoversikten PDF-en inkluderer alle de viktigste emnene som engelske tider: enkel nåtid, nåtid kontinuerlig, enkel fortid og vilje fremtid. Du finner også de vanligste engelske verbene, modale verb, setningsstruktur, pronomen, besittende pronomen, forbindelsesord, relativledd, preposisjoner, artikler, adverb, adjektiver, kvantifiserere og mer.

Bare skriv ditt fornavn og e-post for å få gratis PDF.

* indicates required