English Grammar Reference Sheet PDF

Gratis oversigt over engelsk grammatik PDF

Ønsker du en gratis engelsk grammatikoversigt PDF, som du kan gemme, printe ud og se på, når du har brug for at genopfriske din hukommelse om det engelske sprog? Du skal blot downloade dette grundlæggende snydeark til engelsk grammatik ved at udfylde din e-mailadresse. Du vil modtage det i din e-mail-boks med det samme.

Denne gratis PDF-oversigt over engelsk grammatik indeholder alle de vigtigste emner som f.eks. de engelske tider: simple present, present continuous, simple past og will future tense. Du finder også de mest almindelige engelske verber, modalverber, sætningsstruktur, pronominer, possessive pronominer, forbindelsesord, relativsætninger, præpositioner, artikler, adverbier, adjektiver, kvantifikatorer og meget mere.

Du skal blot skrive dit fornavn og din e-mail for at få den gratis PDF-fil.

* indicates required